Heading-Heading-Heading

No herding dog can effectively control stock without the ability to head. The ACD should not just be a heeler

Herding Australian Cattledogs

Australsk cattledog

 

 

 

On top of page Xena at Larry Painters place 2009

Above left Murphy at Larry's place 2007

Left: Xena at ACD nationals 2012

(photo credits by XP Ranch Photography)

Pictures from Grantoftegaard in Ballerup with there limousine cows

At right: Xena versus the bull

Nr 2 from top: Murphy and some heifers

_______________

 

Øverst Xena på Larry Painters farm 2009

Ovenover til venstre Murphy på Larrys farm 2007

Til venstre Xena på nationals 2012

(billede taget af XP Ranch Photography)

 

Billeder fra Grantoftegårds arealer i Ballerup med deres limousinekøer

Til højre: Xena mod tyren

Nr 2 fra toppen: Murphy og nogen kvier

 

 

My hope is that all the australian cattledog breeders and judges will try to get the breed back to the origins, an all around cattledog capable of controling cattle in the outback of Australia (see Kaleskis Barkers & Biters).

Unfortunately most breeders and judges prefer a heavy dog with a head and body to big to carry around for an all day work. A to heavy a dog will not be able to head of cattle if they try to run away.

 

 

Mit håb er at cattledog avlere og dommere vil forsøge at få racen tilbage til dens oprindelige funktion, en allround kvæghund der kan kontrollere kvæget i Australiens outback (se Kaleskis Barkers & Biters)

Desværre foretrækker de fleste avlere og dommere en tung hund med en krop og et hoved for stort til at bære rundt på til en hel dags arbejde. En hund der er for tung er heller ikke i stand til at stoppe en flok køer der forsøger at stikke af

 

Xena 11 month, the first time ever on cattle not to heavy but with a solid stamina and not afraid of a kick or two.

______________

Xena 11 måneder, for første gang på køer ikke for tung men stadig solidt bygget og ikke bange for et spark eller to.

Copyright © All Rights Reserved Krrahe